Forumlar > Pardus > Masaüstü (Openbox için TR menü)
yborlu kullanıcısının resmi

yborlu

Kayıt: 19/05/2006

Openbox için TR menü

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<openbox_menu xmlns="http://openbox.org/3.4/menu">

<menu id="apps-accessories-menu" label="Araçlar">
  <item label="Bilimsel Hesap Makinesi">
    <action name="Execute">
      <command>kclac</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Karakter Seçici">
    <action name="Execute">
      <command>kcharselect</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Arşivleme Aracı">
    <action name="Execute">
      <command>ark</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-editors-menu" label="Editors">
  <item label="Metin Düzenleyici">
    <action name="Execute">
      <command>gvim</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
        <wmclass>GVim</wmclass>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Emacs">
    <action name="Execute">
      <command>emacs</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
        <wmclass>Emacs</wmclass>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="GEdit">
    <action name="Execute">
      <command>gedit</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Kate">
    <action name="Execute">
      <command>kate</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Metin Düzenleyici">
    <action name="Execute">
      <command>kwrite</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-term-menu" label="Terminals">
  <item label="Rxvt Unicode">
    <action name="Execute">
      <command>urxvt</command>
    </action>
  </item>
  <item label="Gnome Terminal">
    <action name="Execute">
      <command>gnome-terminal</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Xfce Terminal">
    <action name="Execute">
      <command>xfce4-terminal</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Uçbirim">
    <action name="Execute">
      <command>konsole</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Xterm">
    <action name="Execute"><command>xterm</command></action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-net-menu" label="Internet">
  <item label="Firefox">
    <action name="Execute">
      <command>firefox</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
        <wmclass>Firefox</wmclass>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Opera">
    <action name="Execute">
      <command>opera</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
        <wmclass>Opera</wmclass>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Konqueror">
    <action name="Execute">
      <command>konqueror</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Chromium">
    <action name="Execute">
      <command>chromium-browser</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Pidgin Instant Messenger">
    <action name="Execute">
      <command>pidgin</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Kopete Anında Haberleşme Hizmeti">
    <action name="Execute">
      <command>kopete</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="IRC İstemcisi">
    <action name="Execute">
      <command>konversation -caption</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-office-menu" label="Ofis Uygulamarı">
  <item label="LibreOffice">
    <action name="Execute">
      <command>libreoffice</command>
    </action>
  </item>
  <item label="Belge Gösterici">
    <action name="Execute">
      <command>okular</command>
    </action>
  </item>
  <item label="Kişisel Bilgi Yöneticisi">
    <action name="Execute">
      <command>kontact</command>
    </action>
  </item>
  <item label="Kişisel Saat İzleyici">
    <action name="Execute">
      <command>ktimetracker</command>
    </action>
  </item>
  <item label="Kişisel Yönetim Sistemi">
    <action name="Execute">
      <command>korganizer</command>
    </action>
  </item>
  <item label="KDE Adres Defteri">
    <action name="Execute">
      <command>kaddressbook</command>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-multimedia-menu" label="Çokluortam">
  <item label="Clementine Müzik Çalar">
    <action name="Execute">
      <command>clementine</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Çokluortam Oynatıcı">
    <action name="Execute">
      <command>smplayer</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="K3b Disk Yazma">
    <action name="Execute">
      <command>k3b</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Video Düzenleyici">
    <action name="Execute">
      <command>kdenlive</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
        <wmclass>MPlayer</wmclass>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Ses Düzenleyici">
    <action name="Execute">
      <command>audacity</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-fileman-menu" label="File Managers">
  <item label="Nautilus">
    <action name="Execute">
      <command>nautilus --no-desktop --browser</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Thunar">
    <action name="Execute">
      <command>Thunar</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Dolphin Dosya Yöneticisi">
    <action name="Execute">
      <command>dolphin</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Rox">
    <action name="Execute">
      <command>rox</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
        <wmclass>ROX-Filer</wmclass>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="PCMan File Manager">
    <action name="Execute">
      <command>pcmanfm</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="apps-graphics-menu" label="Grafik">
  <item label="Gimp Resim Düzenleyici">
    <action name="Execute">
      <command>gimp</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Gwenview Resim Gösterici">
    <action name="Execute">
      <command>gwenview</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Dia Diagram Editor">
    <action name="Execute">
      <command>dia</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Inkscape">
    <action name="Execute">
      <command>inkscape</command>
      <startupnotify>
        <enabled>yes</enabled>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
</menu>

<menu id="system-menu" label="Sistem">
  <item label="Openbox Configuration Manager">
    <action name="Execute">
      <command>obconf</command>
      <startupnotify><enabled>yes</enabled></startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Gnome Control Center">
    <action name="Execute">
      <command>gnome-control-center</command>
      <startupnotify><enabled>yes</enabled></startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="KDE Sistem Ayarları">
    <action name="Execute">
      <command>systemsettings -caption</command>
      <startupnotify><enabled>yes</enabled></startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Xfce Settings">
    <action name="Execute">
      <command>xfce-setting-show</command>
      <startupnotify><enabled>yes</enabled></startupnotify>
    </action>
  </item>
  <item label="Manage Cups Printers">
    <action name="Execute">
      <command>xdg-open http://localhost:631/</command>
      <startupnotify>
        <enabled>no</enabled>
        <icon>cups</icon>
      </startupnotify>
    </action>
  </item>
  <separator />
  <item label="Reconfigure Openbox">
    <action name="Reconfigure" />
  </item>
</menu>

<menu id="root-menu" label="Openbox 3">
  <separator label="Applications" />
  <menu id="apps-accessories-menu"/>
  <menu id="apps-editors-menu"/>
  <menu id="apps-graphics-menu"/>
  <menu id="apps-net-menu"/>
  <menu id="apps-office-menu"/>
  <menu id="apps-multimedia-menu"/>
  <menu id="apps-term-menu"/>
  <menu id="apps-fileman-menu"/>
  <separator label="System" />
  <menu id="system-menu"/>
  <separator />
  <item label="Log Out">
    <action name="Exit">
      <prompt>yes</prompt>
    </action>
  </item>
</menu>

</openbox_menu>

Top